ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.01.2019 Zakup i dostawa herbaty, mydła i ręczników na potrzweby placówek oświatowych Gminy Łochów

Nr sprawy - CUW.ZC.01.2019

Zamawiający  - Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Dostawa

Termin składania ofert mija 12.02.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo