ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.15.2019 - Zakup Pracowni terminalowej w szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

Nr sprawy - CUW.ZC.15.2019

Zamawiający  - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie

Rodzaj - Dostawa

Termin składania ofert mija 23.07.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo