ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.23.2019 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie

Nr sprawy - CUW.ZC.23.2019

Zamawiający  - Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Termin składania ofert mija 28.08.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo