Rekrutacyja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów

 

Rodzaj czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

RODZAJ  CZYNNOŚCI

TERMIN

1.

Złożenie zgłoszenia przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (Załącznik Nr 2) o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.

11.02.2019 – 01.03.2019

godz. 8:00 – 15:30

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

04.03.2019 – 14.03.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.03.2019

do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku

zakwalifikowania kandydata.

18.03.2019 – 28.03.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.03.2019

do godz.15:00

6.

Czynności odwoławcze od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjne [wg art.158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)].

01.04.2019 – 26.04.2019

7.

Przekazanie do Burmistrza Łochowa  listy przyjętych dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

01.04.2019

Rodzaj czynności i terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego  na wolne  miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

RODZAJ  CZYNNOŚCI

TERMIN

8.

Złożenie wniosku przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (Załącznik Nr 3) o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji zgodnie z uchwałą Nr XLI/287/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017.

01.04.2019 – 17.04.2019

godz. 8:00 – 15:30

9.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacji.

16.04.2019 – 25.04.2019

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

26.04.2019

do godz. 15:00

11.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku

zakwalifikowania kandydata.

29.04.2019 – 06.05.2019

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

07.05.2019

do godz. 15:00

13.

Czynności odwoławcze od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjne [wg art.158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.)].

08.05.2019 – 05.06.2019

 

Wzory dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Script logo