Zasady przejęcia niektórych uczniów oddziałów klas III, do klasy IV i uczniów oddziałów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum na rok szkolny 2019/2020, dla której organem prowadzącym jest Gmina Łochów

Harmonogram czynności przejęcia niektórych uczniów oddziałów klas III, do klasy IV i uczniów oddziałów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na rok szkolny 2019/2020, prowadzonej przez Gminę Łochów

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Łochowa

 

Rodzaj czynności i terminy w roku szkolnym 2019/2020

Lp.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej (Załącznik nr 2) lub klasy siódmej (Załącznik nr 3) szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020.

11.02.2019 – 08.03.2019

godz. 8:00 – 15:30

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy czwartej lub klasy siódmej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum w roku szkolnym 2019/2020.

11.03.2019 – 14.03.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

15.03.2019

do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w przypadku zakwalifikowania kandydata.

18.03.2019 – 27.03.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

28.03.2019

do godz.15:00

6.

Przekazanie do Burmistrza Łochowa listy przyjętych uczniów do klasy czwartej i do klasy siódmej zamieszkałych w obwodzie szkoły.

29.03.2019

 

Wzory dokumentów niezbędnych w czynności przejęcia uczniów oddziałów klas III, do klasy IV
i uczniów klas VI, do klasy VII przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, powstałej z przekształcenia
publicznego gimnazjum na rok szkolny 2019/2020

Script logo