ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.18.2018 - Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do placówek oświatowych Gminy Łochów i Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku

Nr sprawy - CUW.ZC.18.2018

Zamawiający  - Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Dostawa

Termin składania ofert mija 19.12.2018, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo