ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.10.2018 - Zakup i dostawa do Szkoły im. Orła Białego w Ostrówku wyposażenia szatni w metalowe szafy szkolne

Nr sprawy - CUW.ZC.10.2018

Zamawiający  - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Dostawa

Termin składania ofert mija 26.06.2018, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo