ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.16.2018 - Wykonanie instalacji przywolawczej dla obsługi osób leżących

Nr sprawy - CUW.ZC.16.2018

Zamawiający  - Samorządowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Usługi

Termin składania ofert mija 10.10.2018, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo