ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.08.2019 - Zakup i dostawa herbaty, mydła i ręczników na potrzeby placówek oświatowych Gminy Łochów

Nr sprawy - CUW.ZC.08.2019

Zamawiający  - Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Dostawa

Termin składania ofert mija 03.06.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo