ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.10.2019 Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach i Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku

Nr sprawy - CUW.ZC.10.2019

Zamawiający  - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach i Szkoła Podstawowa im.Orła Białego w Ostrówku

Tryb - Zapytanie cenowe

Rodzaj - Usługi

Termin składania ofert mija 18.06.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo