ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.16.2019 - Dostawa sprzętu TIK do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łochowie

Nr sprawy - CUW.ZC.16.2019

Zamawiający  - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie

Rodzaj - Dostawa

Termin składania ofert mija 31.07.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo