ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE ZAPYTANIA CENOWEGO - CUW.ZC.19.2019 - Zabudowa częci jadalnej - wydzielenie pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach

Nr sprawy - CUW.ZC.19.2019

Zamawiający  - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach

Rodzaj - Prace budowlane

Termin składania ofert mija 05.08.2019, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo