ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Nr CUW.271.1.2018 - Dostawa artykułów spożywczych do placówek oświatowych Gminy Łochów i Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku w roku 2019

Nr sprawy - CUW.271.1.2018

Zamawiający  - Centrum Usług Wspólnych w Łochowie

Tryb - Przetarg nieograniczony

Rodzaj - Dostawy

Termin składania ofert mija 13.12.2018, godz. 10:00

Ofertę należy złożyć w Centrum Usług Wspólnych w Łochowie, al. Pokoju 75, 07-130 Łochów, pok. nr 14

Script logo